Làm thế nào để bắt đầu mining Neoxa trên KawPOW

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G) cho GPU
neox.2miners.com:4040
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
neox.2miners.com:4141
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào NEOX coin, hãy chọn thuật toán: KawPOW

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể tải xuống ví Neoxa chính thức hoặc tạo một địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ MEXC.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner hoặc là T-Rex.
Đối với GPU AMD, chúng tôi khuyên bạn nên NBMiner hoặc là TeamRedMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: GJeEoPQPXjxxfkdBzQ23FSGWBN26iB9P9q
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Cài đặt cho Công cụ khai thác Rigel:

rigel.exe -a kawpow --coin neox -o stratum+tcp://neox.2miners.com:4040 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo kawpow --server neox.2miners.com:4040 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a kawpow -o stratum+tcp://neox.2miners.com:4040 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://neox.2miners.com:4040 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Xmrig:

xmrig.exe -a kawpow -o neox.2miners.com:4040 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://neox.2miners.com:4040 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners NEOX
Type: KawPOW (RVN)
Pool Host: neox.2miners.com:4040
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners NEOX
Algorithm: KAWPOW
Stratum hostname or IP: neox.2miners.com
Port: 4141
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G)
neox.2miners.com:14040
Hoạt động
2048 (34.36G)
neox.2miners.com:14141
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ